با اعلام نفرات برتر؛

برگزیدگان جشنواره ابوریحان بیرونی عرضه شدند

برگزیدگان جشنواره ابوریحان بیرونی عرضه شدند به گزارش سئو سی برگزیدگان نوزدهمین جشنواره ابوریحان بیرونی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی معرفی گشتند.


به گزارش سئو سی به نقل از مهر، نوزدهمین جشنواره ابوریحان بیرونی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با معرفی برگزیدگان در حضور دكتر علی اكبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، دكتر رضا ملك زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، نصرت اله ضرغام رئیس صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی برگزار گردید. دانشكده های برگزیده: انتخاب دانشكده برگزیده و دانشكده پر تلاش بر مبنای شاخص های ارزیابی وزارت بهداشت و امتیازدهی مقالات در سیستم جدید دانشگاه انجام شده است. دانشكده برگزیده: دانشكده پیراپزشكی. دانشكده پر تلاش: دانشكده پرستاری و مامایی پژوهشكده و واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزیده: پژوهشكده برگزیده: پژوهشكده سل و بیماری های ریوی. انتخاب پژوهشكده سل بر مبنای معیارهای شاخص های كیفیت و تعداد مقالات، ارجاعات در پایگاه معتبر علمی اسكوپوس در ۵ سال اخیر، میزان رشد مقالات نسبت به سال قبل، H.Index، امتیاز مطلق پژوهشی انجام شده است. واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزیده: مركز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان لقمان حكیم.
انتخاب واحد توسعه تحقیقات بالینی بر مبنای معیارهای برگزاری كارگاه های توانمند سازی اساتید، پرسنل و دانشجویان، افزایش تعداد مقالات بر مبنای معیارهای مورد ارزشیابی مراكز توسعه تحقیقات بالینی، نوآوری و خلاقیت در جهت عرضه طرح هایی جهت ارتقاء سطح پژوهش بیمارستان انجام شده است. برگزیده بین المللی نوزدهمین جشنواره ابوریحان بیرونی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی پروفسور فرین كمانگر استاد و معاون پژوهشی دانشكده علوم ASCEND و رئیس مركز تحقیقات علوم پزشكی دانشگاه ایالتی مورگان، بالتیمور، مریلند آمریكا است. وی دارای H. index ۴۷، تعداد مقالات: ۱۸۱ و تعداد استنادات: ۹۲۳۴ است. برگزیده ملی نوزدهمین جشنواره ابوریحان بیرونی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی دكتر شاهین آخوندزاده بستی استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران است. وی دكتری تخصصی Ph.D علوم اعصاب و دارای H. index: ۴۷، تعداد مقالات: ۳۴۶، تعداد استنادات: ۶۵۲۱ است. پژوهشگران برگزیده: دكتر سعید عسگری. مرتبه علمی: استاد. گروه آموزشی بالینی. دكترای تخصصی دندانپزشكی/ اندودونتیكس. پژوهشكده علوم دندانپزشكی دكتر جلال پوراحمد جكتاجی. مرتبه علمی: استاد. گروه آموزشی پایه. دكتری تخصصی (Ph.D.) داروسازی/ سم شناسی. دانشكده داروسازی دكتر عطیه آموزگار. مرتبه علمی: دانشیار. گروه آموزشی بالینی. دكتری فوق تخصصی بالینی/ غدد درون ریز و متابولیسم بالغین. پژوهشكده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دكتر سوده غفوری فرد. مرتبه علمی: دانشیار. گروه آموزشی پایه. دكتری تخصصی پزشكی/ ژنتیك پزشكی. دانشكده پزشكی دكتر نورالسادات كریمان. مرتبه علمی: استادیار. گروه آموزشی بالینی. دكتری تخصصی Ph.D/ بهداشت باروری. دانشكده پرستاری و مامایی دكتر مهدی خبازخوب. مرتبه علمی: استادیار. گروه آموزشی پایه. دكتری تخصصی اپیدمیولوژی. دانشكده پرستاری و مامایی فناور برگزیده: دكتر حسین قنبریان. دانشیار گروه بیوتكنولوژی دانشكده فناوریهای نوین پزشكی. ثبت شركت دانش بنیان. استقرار در مركز رشد فناوری های طب بازساختی و تحقیقات سلولهای بنیادی. اختراعات ثبت شده: جانشین پوستی حاصل از پرده آمنیون انسان و پروتئین پیله كرم ابریشم، دستگاه دیجیتال نوری جهت كشت و خوانش نتایج میكروب شناسی، ساخت وكتور بیان كننده پروكاریوتیكی PEThIL-۲ برای بیان اینتركولین ۲، تهیه باكتری های Ecoli تراریخته بیان كننده اینترلوكین ۲ انسانی در سیتوپلاسم مقاله برگزیده: عنوان مقاله: "Extraction optimization of pepsin-soluble collagen from eggshell membrane by response surface methodology (RSM)" از مجله Food Chemistry. نویسنده مسئول: دكتر سید امیر محمد مرتضویان فارسانی است. كتاب برگزیده: كتاب برگزیده تألیفی فارسی: ضایعات حفره دهان. مؤلف: دكتر نفیسه شاملو با همكاری: دكتر مائده قربان پور. دانشكده دندانپزشكی. بخش پاتولوژی دهان، فك و صورت دلایل انتخاب كتاب: رعایت اصول انتشارات دانشگاه در نشر كتاب. مشاركت مستقیم اعضای هیئت علمی در تالیف كتاب. تازگی مطالب و استفاده از مستندات بومی مجله برگزیده: مجله Urology Journal از مركز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی و با همكاری انجمن اورولوژی ایران. سردبیر: دكتر عباس بصیری. نشریه انگلیسی زبان Urology Journal، یك مجله علمی پژوهشی با گستره انتشار بین المللی است كه به صورت دوماه نامه منتشر می گردد. این نشریه وابسته به مركز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی است و با همكاری انجمن اورولوژی ایران منتشر می گردد و طی سال های گذشته، ارتقاء مستمر و قابل ملاحظه ای در كیفیت و كمیت نشر، و نمایه شدن در نمایه نامه های معتبر بین المللی داشته است. دانشجوی برگزیده: یداله فخری. دانشجوی دكتری تخصصی (Ph.D.) مهندسی بهداشت محیط. دانشكده بهداشت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی دارای H-Index معادل ۲۰ و بالاتر و با ارجاعات بالای ۱۰۰۰ و حذف خود استنادی در پایگاه Scopus (تا آخر آبان ماه ۱۳۹۷) دكتر فریدون عزیزی. پژوهشكده غدد درون ریز و متابولیسم. دكتری فوق تخصصی بالینی/ غدد درون ریز و متابولیسم بالغین. مرتبه علمی: استاد ممتاز. تعداد مقالات: ۱۰۴۹. ارجاعات: ۱۵۰۷۴. H-Index: ۵۳. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۴.۳۶ دكتر محمدرضا زالی. پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد. دكتری فوق تخصصی بالینی/ گوارش و كبد بالغین. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۵۳۶. ارجاعات: ۵۷۴۵. H-Index: ۳۷. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۰.۷۱ دكتر پروین میرمیران. پژوهشكده غدد درون ریز و متابولیسم. دكتری تخصصی (Ph.D)/ علوم تغذیه. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۳۸۳. ارجاعات: ۵۵۷۹. H-Index: ۳۷. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۴.۵۶ دكتر محمدرضا مسجدی. دانشكده پزشكی. دكتری فوق تخصصی بالینی/ بیماری های ریه. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۲۸۵. ارجاعات: ۴۱۰۱. H-Index: ۳۰. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۴.۳۸ دكتر حمید احمدیه. مركز تحقیقات چشم. دكتری تكمیلی تخصصی (فلوشیپ)/ ویتره و رتین. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۱۶۲. ارجاعات: ۴۰۹۳. H-Index: ۲۷. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۲۵.۲۶ دكتر ابوالحسن احمدیانی. دانشكده پزشكی/ مركز تحقیقات علوم اعصاب. دكتری تخصصی (Ph.D)/ داروشناسی. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۱۴۷. ارجاعات: ۲۶۳۲. H-Index: ۲۷. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۷.۹ دكتر فرشته معتمدی. مركز تحقیقات علوم اعصاب. دكتری تخصصی (Ph.D)/ فیزیولوژی. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۹۶. ارجاعات: ۱۶۶۱. H-Index: ۲۷. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۷.۳ دكتر مهدی هدایتی. پژوهشكده غدد درون ریز و متابولیسم. دكتری تخصصی (Ph.D.) / بیوشیمی. مرتبه علمی: دانشیار. تعداد مقالات: ۴۰۹. ارجاعات: ۳۳۵۴. H-Index: ۲۶. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۸.۲ دكتر مسعود سهیلیان. مركز تحقیقات چشم. دكتری تكمیلی تخصصی (فلوشیپ)/ ویتره و رتین. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۱۶۰. ارجاعات: ۲۲۷۵. H-Index: ۲۶. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۴.۲۱ دكتر افشین زرقی. دانشكده داروسازی. دكتری تخصصی (Ph.D) داروسازی/ شیمی دارویی. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۱۴۳. ارجاعات: ۱۹۵۱. H-Index: ۲۵. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۳.۶۴ دكتر محمد علی جوادی. مركز تحقیقات چشم. دكتری تكمیلی تخصصی (فلوشیپ)/ قرنیه و سگمان قدامی. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۱۵۵. ارجاعات: ۱۸۲۳. H-Index: ۲۴. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۱.۷۶ دكتر پیام طبرسی. پژوهشكده سل و بیماری های ریوی. دكتری تخصصی پزشكی/ بیماری های عفونی. مرتبه علمی: دانشیار. تعداد مقالات: ۱۸۴. ارجاعات: ۲۷۵۵. H-Index: ۲۳. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۴.۹۷ دكتر فرزاد حدائق. پژوهشكده غدد درون ریز و متابولیسم. دكتری فوق تخصصی بالینی/ غدد درون ریز و متابولیسم بالغین. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۲۰۹. ارجاعات: ۲۵۶۷. H-Index: ۲۳
ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۲.۲۸ دكتر علی اكبر ولایتی. پژوهشكده سل و بیماری های ریوی. دكتری فوق تخصصی بالینی/ عفونی كودكان. مرتبه علمی: استاد ممتاز. تعداد مقالات: ۲۱۱. ارجاعات: ۲۲۱۷. H-Index: ۲۳. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۰.۵ دكتر بهرام كاظمی دمنه. مركز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولكولی. دكتری تخصصی (Ph.D)/ انگل شناسی پزشكی. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۲۵۰. ارجاعات: ۲۰۲۶. H-Index: ۲۳. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۸.۱ دكتر عباس بصیری. دانشكده پزشكی/ مركز تحقیقات بیماری های كلیوی و مجاری ادراری. دكتری تخصصی پزشكی/ جراحی كلیه و مجاری ادراری تناسلی. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۱۶۴. ارجاعات: ۱۸۷۴. H-Index: ۲۳. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۱.۴۲ دكتر شاهین یزدانی. دانشكده پزشكی/ مركز تحقیقات چشم. دكتری تخصصی پزشكی/ چشم پزشكی. مرتبه علمی: دانشیار. تعداد مقالات: ۱۴۶. ارجاعات: ۱۸۳۱. H-Index: ۲۳. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۲.۵۴ دكتر سید امیرمحمد مرتضویان فارسانی. دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی. دكتری تخصصی (Ph.D)/ علوم وصنایع غذایی. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۱۳۱. ارجاعات: ۱۳۷۸.
H-Index: ۲۳. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۰.۵۱ دكتر محمد جعفر اقبال. دانشكده دندانپزشكی/ مركز تحقیقات اندودانتیكس. دكتری تخصصی دندانپزشكی/ اندودونتیكس. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۵۲. ارجاعات: ۱۳۴۱. H-Index: ۲۳. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۲۸.۷۸ دكتر یداله محرابی. دانشكده بهداشت و ایمنی. دكتری تخصصی (Ph.D)/ آمار زیستی. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۱۸۹. ارجاعات: ۳۲۰۸. H-Index: ۲۲. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۶.۹۷ دكتر سعید عسگری. پژوهشكده علوم دندانپزشكی. دكتری تخصصی دندانپزشكی/ اندودونتیكس. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۱۳۳. ارجاعات: ۱۸۰۴. H-Index: ۲۲. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۳.۵۶ دكتر فریبا خداقلی. مركز تحقیقات نوروبیولوژی. دكتری تخصصی (Ph.D)/ بیوشیمی. مرتبه علمی: دانشیار. تعداد مقالات: ۱۵۸. ارجاعات: ۱۶۴۲. H-Index: ۲۲. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۰.۳۹ دكتر شاهین شادنیا. مركز تحقیقات مسمومین. دكتری تكمیلی تخصصی (فلوشیپ)/ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۸۳. ارجاعات: ۲۱۰۹. H-Index: ۲۱. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۲۵.۴ دكتر فرهاد حسین پناه قصبه. پژوهشكده غدد درون ریز و متابولیسم. دكتری فوق تخصصی بالینی/ غدد درون ریز و متابولیسم بالغین. مرتبه علمی: دانشیار. تعداد مقالات: ۱۲۳. ارجاعات: ۱۸۲۰.
H-Index: ۲۱. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۴.۷۹ دكتر پریسا فرنیا. مركز تحقیقات مایكوباكتریولوژی. دكتری تخصصی (Ph.D)/ میكروب شناسی. مرتبه علمی: دانشیار. تعداد مقالات: ۱۲۵. ارجاعات: ۱۷۵۰. H-Index: ۲۱. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۴ دكتر فرزاد كبارفرد. مركز تحقیقات فیتوشیمی. دكتری تخصصی (Ph.D) داروسازی/ شیمی دارویی. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۱۷۷. ارجاعات: ۱۴۱۹. H-Index: ۲۱. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۸.۰۱ دكتر جلال پوراحمد جكتاجی. مركز تحقیقات علوم داروئی. دكتری تخصصی (Ph.D) داروسازی/ سم شناسی، داروشناسی. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۱۳۳. ارجاعات: ۱۶۸۲. H-Index: ۲۰. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۶۴.۱۲ دكتر ناصر سیم فروش. دانشكده پزشكی. دكتری تخصصی پزشكی/ جراحی كلیه و مجاری ادراری. مرتبه علمی: استاد. تعداد مقالات: ۱۴۴. ارجاعات: ۱۵۰۶. H-Index: ۲۰. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۱۰.۴۵ دكتر محمد امین پورحسینقلی. پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد. دكتری تخصصی (Ph.D)/ آمار زیستی. مرتبه علمی: دانشیار. تعداد مقالات: ۱۷۲. ارجاعات: ۱۴۰۳. H-Index: ۲۰. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۸.۱۵ دكتر عبدالرضا محمدی زندیه. دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی. دكتری تخصصی (Ph.D)/ شیمی تجزیه. مرتبه علمی: دانشیار. تعداد مقالات: ۶۱. ارجاعات: ۱۲۸۶. H-Index: ۲۰. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۲۱.۰۸ دكتر كورش ساكی. دانشكده پزشكی. دكتری تخصصی پزشكی / روانپزشكی. مرتبه علمی: دانشیار. تعداد مقالات: ۳۶. ارجاعات: ۱۲۷۹. H-Index: ۲۰. ارجاع به ازاء هر مقاله: ۳۵.۵۲

1397/10/02
20:28:20
5.0 / 5
2502
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
SEOc
seoc.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سئو سی محفوظ است

سئو سی

فناوری اطلاعات و سئو