از سوی سورنا ستاری؛

بخشنامه توسعه زیست بوم واحدهای خلاق ابلاغ گردید

بخشنامه توسعه زیست بوم واحدهای خلاق ابلاغ گردید سئو سی: معاون علمی و فناوری رییس جمهور بخشنامه اجرائی توسعه زیست بوم واحدهای خلاق را ابلاغ و بر تلاش مجدانه همه ارکان معاونت علمی برای رشد جدی شرکت های خلاق و خانه های خلاق و نوآوری تاکید نمود.


به گزارش سئو سی به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری بخشنامه اجرائی توسعه زیست بوم واحدهای خلاق را ابلاغ نمود. متن ایین نامه به شرح زیر است؛ باتوجه به اهمیت ویژه واحدهای خلاق فعال در زمینه های علوم انسانی، اجتماعی و صنایع فرهنگی در اقتصاد دانش بنیان و در جهت اجرای ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان «آیین نامه اجرائی توسعه زیست بوم واحدهای خلاق» را برای اجرائی شدن ابلاغ نمود تا با این گام، رشد شرکت های خلاق در ابعاد کیفی و کمی اتفاق بیفتد. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق است تا با اجرائی شدن آن، توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور به عنوان مکمل اقتصاد دانش بنیان، ارتقا سهم واحدهای خلاق در اقتصاد و ایجاد اشتغال و ثروت افزایی محقق شود. در این بخشنامه آمده است: در قالب سیاست های کلی تحول اقتصادی و قانون جهش تولید دانش بنیان و برمبنای تاکیدات و تدابیر مقام معظم رهبری در خصوص تقویت و ضرورت توجه به صنایع خلاق، فناوری های نرم و علوم انسانی به عنوان مکمل اقتصاد دانش بنیان، فناوری های نرم و صنایع خلاق یکی از محورها و رسالت های اصلی فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. در تبصره بند ب ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان ذکر شده که «واحدهای خلاق، افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در زمینه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت های انسانی، نوآوری و تکنولوژیهای جدید برخوردار می باشند و نسبت به ارائه محصولات نوآورانه و فناورانه و با بهره بردن از الگوهای جدید کسب وکار اقدام می کنند.» در تبصره بند ب ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان آمده است: «دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خودرا برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. بخشنامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. واحدهای خالق، افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در زمینه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت های انسانی، نوآوری و تکنولوژیهای جدید برخوردار می باشند و نسبت به ارائه محصولات کالا و خدمات( نوآورانه و فناورانه و یا بهره برداری از الگوهای جدید کسب وکار اقدام می کنند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.» در این بخشنامه آمده است: «این واحدها که دارای جوهره رشد بر پایه نوآوری برای ارائه و توسعه محصولات و خدمات جدید و مدلهای نوین کسب وکار هستند بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان را می سازند و به سبب اشتغال بیش از ۵۰ درصد ظرفیت نظام آموزش عالی در رشته های علوم انسانی و هنر و همین طور نفوذ فراگیر این حوزه ها در سطح جامعه، مزیت های قابل توجهی در ایجاد اشتغال برای نیروی جوان، نوآور، خلاق و تحصیل کرده و توسعه پایدار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند.» بنابر تاکید این آیین نامه؛ «سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم» و «قانون جهش تولید دانش بنیان» دو مرجع قانونی تعیین مصادیق و طراحی حمایت ها و خدمات این دسته از کسب وکارها هستند. در این سند مسئولیت دبیرخانه امور بررسی صلاحیت واحدهای خلاق و مراجع تشخیص صلاحیت به ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق واگذار شده است.» شرکتها و موسسات خلاق، اشخاص خلاق، مراجع تشخیص صلاحیت، صنایع خلاق و فرهنگی که در خانه های خلاق و نوآوری در زمینه هایی چون «صنایع دیداری و شنیداری»، «بازی کامپیوتری، ویدئویی و موبایلی»، «اسباب بازی و سرگرمی»، «یادگیری، فناوری و آموزشی»، «هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی»، «طراحی»، «معماری»، «چاپ، نشر و نوشت افزار»، «مد و پوشش»، «واقعیت افزوده، مجازی و ترکیبی»، «صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی»، «گیاهان دارویی و طب سنتی»، «تجهیزات توانبخشی و ورزشی»، «علوم انسانی کاربردی»، «خدمات زیرساخت واحدهای خلاق»، «سلامت، غذا و محیط زیست»، «الگوهای نوین کسب و کار»، «نوآوری اجتماعی» و «ورزش و تندرستی» فعالیت دارند در این زیست بوم مدنظر هستند. «توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور و تبیین و ارتقای سهم شرکت های خلاق در اقتصاد» مهم ترین هدفی است که این بخشنامه دنبال می کند. همین طور «توسعه اشتغالزایی پایدار بر پایه کاربردی سازی و تجاری سازی صنایع خلاق، نرم، فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی، کارآفرینی برای نیروی انسانی تحصیل کرده و دارای استعداد و مهارت» هم دیگر هدفی است که مجریان این بخشنامه در نظر دارند. «فعال کردن مشاغل مبتنی بر نوآوری و فناوری در مناطق محروم و کم برخوردار»، «ایجاد و تقویت برندهای واحدهای خلاق در صنایع و محصولات فرهنگی کشور و خدمات جدید مبتنی بر تکنولوژی و نوآوری»، «تقویت صادرات و همکاریهای بین المللی در زمینه صنایع خلاق و فرهنگی و کسب و کارهای نوآورانه»، «توسعه بازار و کیفیت محصولات و خدمات واحدهای صنایع خلاق»، «توسعه خانه های خلاق و نوآوری، کارخانه های نوآوری و پارک های علم و فناوری در دامنه زیست بوم صنایع خلاق»، «توسعه خدمات و سازمان های ارائه کننده محصولات و خدمات زیرساخت برای تهیه، تسهیل و تسریع نیازمندی های در رابطه با واحدهای خلاق» و «ترویج آموزش فرهنگ نوآوری و کارآفرینی بر پایه صنایع خلاق» هم دیگر اهداف این بخشنامه تعیین شده است. در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است که با هدف سیاست گذاری و تصویب فرآیندهای اجرائی، معیارهای تشخیص واحدهای خلاق، برنامه های خدماتی و حمایتی و نظارت بر حسن تحقق اهداف این بخشنامه کارگروهی متشکل از معاون علمی و فناوری رییس جمهور، دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، رئیس مرکز امور شرکتها و موسسات دانش بنیان، معاون سیاست گذاری و توسعه، معاون مرکز توسعه مدیریت و جذب سرمایه، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نماینده وزارت آموزش و پرورش، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی، دو نفر از اشخاص حقیقی متخصص در زمینه فناوری های نرم و صنایع خلاق و نماینده سایر بخش های معاونت علمی و فناوری و دستگاه های مرتبط تشکیل خواهد شد. به این کارگروه وظایفی چون سیاست گذاری و تصویب فرآیندهای اجرائی بخشنامه، تصویب و تنوع حدود خدمات، حمایت ها و اعتبارات، پیگیری از دستگاهها های اجرائی، نهادهای عمومی و حاکمیتی برای شکل گیری، رفع موانع، توسعه حمایت ها از کسب وکار واحدهای خلاق، پشتیبانی از ایجاد و تقویت نهادهای زیست بوم نوآوری و فناوری و غیره محول شده است. این بخشنامه تاکید دارد که باید محصول و خدمات شرکت دارای نوآوری باشد، سطح متمایزی از نوآورانه بودن محصول و خدمات اثبات شود، دارای اثربخشی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد، شرکت یا فرد باید مالکیت قانونی محصول یا خدمت را داشته باشد و توانمندی نیروی انسانی متناسب با محصول و خدمات وجود داشته باشد و ایده و محصول تجاری شده باشد. در صورت احراز این موارد شرکتها و افراد می توانند از حمایت های ذیل این بخشنامه چون خدمات «توانمندسازی»، «استقرار دفاتر فعالیت در اماکن دارای کاربری مسکونی»، «بهره مندی کارکنان کلیدی واحد خلاق از تسهیلات نظام وظیفه»، «تسهیلات و خدمات صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق»، «یارانه ها و تسهیلات مربوط به خرید از نمایشگاه دایمی ایران ساخت»، «تسهیل و مساعدت مالی برای حضور در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی»، «معافیت از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی قراردادها»، «تسهیلات در رابطه با بیمه های بازرگانی»، «استفاده از فرصت های رایگان و تخفیفی پخش آگهی و تولید برنامه های ترویجی و فرهنگ سازی در صداوسیما» و غیره بهره مند شوند.


منبع:

1401/04/27
19:12:10
5.0 / 5
462
تگهای خبر: آموزش , بازی , تجهیزات , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
SEOc
seoc.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سئو سی محفوظ است

سئو سی

فناوری اطلاعات و سئو